1 - Iglesia Ni Cristo Centennial / Sentenaryo

Comic about the Iglesia ni Cristo

Conley: Hi! My name is Conley! I am an engineer at a software company in California. You probably can't tell by looking at me, but I'm part Filipino! My lolo lives in Metro Manila. A couple years ago, I visited him in the Philippines for the first time. I heard there was an Iglesia Ni Cristo centennial happening soon in Bulacan, and I wanted to learn more about what the church believed. When I returned to America, I started attending their weekly bible studies, and was surprised by what they taught!

1. Comic About the Iglesia Ni Cristo 2. Ako po si Conley 3. Nagtratrabaho ako bilang isang software engineer sa California, USA 4. Ako po ay may dugong Pilipino pero hindi po halata dahil ako ay mestiso 5. Ang lolo ko ay nakatira sa Maynila 6. Binisita ko siya sa Pilipinas nung minsan, ilang taong nakalipas 7. Sa aking paglalakbay, napuna ko ang mga naglalakihang simbahan ng Iglesia Ni Cristo 8. At narinig ko rin na may pagtitipon na patungkol sa sentenaryong pulong. At gusto ko tuloy malaman ang kanilang paniniwala 9. Nang nakabalik na ako sa America, nagsimula akong dumalo ng kanilang pag-aaral sa biblia at ako ay nagulat sa kanilang ititnuturo